Det ständiga problemet med fönster

Ofta hör man folk säga ”Can’t live with them, can’t live without them.” För det mesta är det som åsyftas det motsatta könet, ibland det egna och ibland den talandes föräldrar. Men frågan är om det inte är ännu mer sant när det gäller fönster.

Människor vill ha fönster

Att stänga in någon i ett rum utan fönster betraktas för det mesta som tortyr. Vi människor vill ha möjlighet att se något av yttervärlden, även om det så bara är en motorväg. Innan man uppfann glas hade husen någon form av gluggar, som kunde stängas med luckor och som fungerade som både fönster och ventilation.

Eftersom vi behöver fönster är vi också beredda att gå igenom en hel del besvär för att behålla dem. Fönster ska kittas och målas en gång om året, om de är i trä. De ska också tätas från insidan, så att varm luft inte skapar kondens på insidan (däremot ska luften kunna cirkulera mellan den yttre rutan och utsidan).

Rengöra fönster

Idag byggs flera hus med stora fönster, som går ända ned till golvet. Det ger en större vy mot utsidan, men också mer insyn. Framför allt innebär det också en större yta att rengöra, vilket märks på att företagen som erbjuder fönsterputs Stockholm blir allt fler.

Faktum är dock att det inte är så svårt att putsa fönster. Problemet är kanske snarare att det måste göras ofta, eftersom det snabbt syns att det blir smutsigt. Ju större fönster, desto bättre syns smutsen, framför allt när nyfikna kikar in för att se vad som försiggår innanför det stora fönstret.