Effektiv uppvärmning av villor med pellets

Uppvärmning med pellets fungerar på samma sätt som uppvärmning med ved. Pellets är emellertid tre gånger så effektivt som ved och fordrar inte lika mycket arbete.

Pellets tillverkas av komprimerat avfall från träindustrin och klassificeras som biobränsle, vilket innebär att det inte har negativa effekter på klimatet. Om det redan finns en äldre oljepanna i huset så kan pelletsbrännaren installeras i denna och på så sätt minskar den initiala kostnaden vid en investering.

Hur fungerar uppvärmningen med pellets?

Pelletsen förvaras i en särskild, för ändamålet utformad, tank. När värmen ska öka förflyttas en mängd pellets via ett rör till pelletspannan. Inne i pannan antänds pelletsen. Varma rökgaser stiger genom rörsystemet och väggarna tar upp värmen och värmer upp vattnet i pannan, som i sin tur värmer upp element och vatten. Överflödiga rökgaser transporteras ut genom skorstenen.

Kostnad för pellets

Det bästa är att beställa pellets från Vida pallvis, minsta beställning är tre pallar och det kostar omkring 3.000 kronor per pall beroende på pelletsstorlek. En normalstor villa använder i genomsnitt 20.000 kWh per år för uppvärmning och varmvatten. 1 ton pellets motsvarar cirka 4.860 kWh. Att installera pelletspanna är ekonomiskt. Det tycker Karin från ovanstående artikel.

Jag tyckte att bergvärme var för dyrt med tanke på återbetalningstiden. Installation av pelletsbrännare och inomhusgivare för att hålla koll på temperaturen kostade 45 000 kronor och de pengarna har jag redan räknat hem, säger Karin.

Energimärkning av pelletspanna

Alla nya bränslepannor, som till exempel pelletspannor ska, från och med den 1 april 2017, förses med en energimärkning och från och med 1 juli 2017 finns en speciell etikett för energimärkning som visar på hur uppvärmningen kan bli mer effektiv om pannan kombineras med styrning av temperaturen eller med solvärme. Märkningen kan som bäst vara energiklass A+++.

För konsumenten blir det lätt att jämföra alternativen för uppvärmning då energimärkningen blir lika för de olika alternativen för uppvärmning som finns.